Regulamin i zasady działania

I. Warunki przyjęcia do PKZP

 1. wypełnienie deklaracji członkowskiej
 2. wpłata wpisowego 1%
 3. zadeklarowanie wysokosci składki (minimum 2% wynagrodzenia)

II. Warunki przyznania pożyczki

 1. wniosek podpisany przez dwóch poręczycieli, którzy należą do Kasy (nie mogą być emeryci i renciści)
 2. poręczyciele mogą podpisać pożyczkę trzem osobom w tym samym czasie
 3. wysokość pożyczki wynosi wkład x3, maksymalnie 20000 zł lub wkład x2 bez ograniczeń
 4. pożyczkę należy spłacać w maksymalnie 50 ratach
 5. pożyczka do wysokości wkładu bez poręczycieli
 6. po spłacie jednej pożyczki można wziąć następną
 7. przyjmowanie wniosków do 20-tego każdego miesiąca
 8. wypłata pożyczek przelewem na początku następnego miesiąca
 9. wysokość pożyczki dla emerytów i rencistów wynosi wkład x2, maksymalnie 6000 zł (poręczycielami muszą być pracownicy)

III. Rezygnacja z członkostwa PKZP UJ

 1. złożenie pisma o rezygnację do dnia 20-tego każdego miesiąca
 2. wypłata wkładów na początku następnego miesiąca